Historiaa

Entisen puheenjohtajan terveiset                     

 

Eskoon JHL 554 ry. perustettiin 9.4.1973 Seinäjoella.  Silloin yhdistys kuului KTV: hen eli Kunnallisten Työntekijöiden ja Viranhaltijoiden liittoon. Samanaikaisesti silloisen Eskoon keskuslaitoksen vajaamielishoitajat ja mielisairaanhoitajat, hoitoapulaiset ja ohjaajat olivat järjestäytyneenä MKL: ään eli Mielenterveys ja Kehitysvamma-alan liittoon. Vuoden 1982 aikana MKL ja KTV yhdistyivät ja näin MKL oli tullut tiensä päähän.  Siirryttäessä 2000-luvulle (2005) liiton nimi vaihtui jälleen, kun perustettiin nykyinen Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto eli JHL. Jäsenistömme ammattinimikkeiden kirjo on laajentunut vuosien saatossa. Tällä hetkellä Eskoon yhdistyksessämme jäseniä on noin 300.

Eskoon JHL ry. 554 yhdistyksen toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten toiminta on innostunutta ja aktiivista. Pidämme tärkeänä uuden tiedon hankkimista, joten kouluttaudumme ahkerasti. Näin myös jäsenistön edunvalvonta pysyy hyvissä ja osaavissa käsissä, koska tärkein tavoite on huolehtia jäsenten työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Pidämme huolta jäsenten oikeuksista ja määräaikaisten työsuhteiden määrän vähentämisestä.

Lisäksi järjestämme jäsenille heidän toivomia ja suosittuja matkoja lähiympäristöön ja vähän kauemmaksikin. Toiminnassa korostuvat koulutiedottaminen ja sen kehittäminen. Nykyisessä ammattijärjestötyössä nuorten jäsenten saaminen mukaan yhdistystoimintaan koetaan tärkeäksi asiaksi, niin myös meillä. Yhdistyksen uutena toimintamuotona, marraskuusta 2010 lähtien, on huolehtia myös Seinäjoen seudun henkilö-kohtaisten avustajien edunvalvonnasta. Kunta-ala on muutoksessa ja me olemme siinä mukana suurimpana ammattijärjestönä.

Toivotan teidät Eskoon JHL 554 yhdistyksen uudet ja vanhemmat jäsenet mukaan toimintaamme, uusia tekijöitä tarvitaan.  Ottakaa rohkeasti yhteyttä toimihenkilöihin kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa asioissa.

 

Maria-Liisa Niemelä

Maria-Liisa Niemelän kirjoitus

Katsaus menneisyyteen - pala Eskoon historiaa ammattiosaston näkökulmasta

Aloitan Eskoon historian 1980-luvulta, silloin perustettiin kehitysvammaisille useita avohuollon yksiköitä maakuntiin: uudet toimintakeskukset ja asuntolat syntyivät maakuntiin. Siihen aikaan Etelä- ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntainliiton hallituksen puheenjohtajan periaatteena oli, työntekijöiden palkkoja nostamalla saadaan henkilökunta tyytyväiseksi. Sen tuloksena ovat tyytyväiset kehitysvammaiset. Ammattiosastojen luottamusmiehien tehtävänä oli tarkistaa mahdolliset palkkaluokkien korotukset. Silloin palkankorotus tuli koko ammattiryhmälle. Jokainen lukija, joka on ollut työelämässä, muistanee 1990-luvun alun lama- ajan. Yritykset ja pankit tekivät konkursseja ja meillä Eskoossa monet asukkaat muuttivat kotikuntiin. Henkilökunta säästi ja vieläkin säästi entisestä: kuten pieniin sairaslomiin ei otettu sijaisia, alettiin pestä pyykkiä osastolla ja henkilökunta ideoi monen monituista keinoa säästöjen aikaansaamiseksi. 1990-luvulla nimi muuttui kuntayhtymäksi ja erityishuoltopiiri sanana katosi nimestä, kun Keski-Pohjanmaa erosi kuntainliitostamme. Yksittäinen mutta tärkeä kokous on jäänyt mieleeni: Siihen aikaan käytiin tiukkoja neuvotteluja: muistiin on jäänyt eräs vuosi, kun lomarahat muutettiin vapaiksi. Neuvottelussa pidettiin tauko, että saatiin sopu aikaan. Olin silloin Eskoon yhdistyksen aloitteleva luottamusmies. Samoihin aikoihin tuli uusi käsite: Tyky-toiminta (1992) eli työkykyä ylläpitävä toiminta, jonka tavoitteena oli tukea työssä jaksamista. Se koostui sosiaalisesta, fyysisestä ja psyykkisestä jaksamisesta - liikuntapäivät jäivät taakse. Mieleenpainuvin kokemus oli silloinen Tehyn lakko ja vuosi oli 1994. Eskoossakin sairaanhoitajat lakkoilivat: sen tuloksena ja etenkin siitä hyötyivät meidän kaikki hoitajat (muutkin kuin sairaanhoitajat), saaden palkankorotuksen. Vuosi 1990-luku toi tulleessaan uuden yhteistoimintasopimuksen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymään. Uudeksi elimeksi nimettiin yhteistyöryhmä, mikä korvasi entiset foorumit: yhteistyökomitean, henkilökuntaneuvoston ja työsuojelutoimikunnan. Yhteistyöryhmässä oli enintään 14 jäsentä. Sopimuksen allekirjoittivat kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johtaja sekä ammattiosastojen puheenjohtajat tai luottamusmiehet. 2000-luvulla KVTES palkkahinnoittelu muuttui siten, että samasta työstä ei enää maksettu samaa palkkaa. Palkka muodostui tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta palkasta ja tulospalkkiosta. Kokemuslisät muuttuivat palveluvuosiksi. Työhön tullessa sai jo ensimmäisen palvelulisän. Tänä päivänä KVTES määrittelee tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteeksi työn vaativuuden, joka pitää sisällään mm. henkilökunnan osaamisen, vastuun ja yhteistyötaidon Eskoon JHL 554 ry:ssä tapahtui henkilömuutoksia 2000 -luvun alussa kuten pääluottamusmies ja puheenjohtaja vaihtuivat. Hyvin vaihdot ovat onnistuneet, kun jälkeen päin katson kulunutta aikaa. Paljon on saatu aikaan. Virkasuhteet muutettiin työsuhteisiksi vuonna 2004. Kuntalain 44§ mukaan vain tehtävät joissa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Muut joissa ei hoideta julkista valtaa muuttuvat työsuhteisiksi. Eskoossa muutosprosessi hoitui kivuttomasti. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ensimmäinen strategia laadittiin yhdessä luottamusmiesten ja kuntayhtymän johtajien ja luottamushenkilöiden kanssa jo vuonna 2006. Siitä tuli konkreettinen työkalu Eskooseen, joka jalkautui konkreettiseksi työvälineeksi jokaiseen yksikköön. Sen jälkeen strategiaa tarkasteltiin ja muutettiin ajan henkeen sopivaksi vuosittain.
Nyt on hyvä aika jäädä pois puheenjohtajan tehtävästä.

Seinäjoella 31.12. 2015 Maria-Liisa Niemelä