Yhdistyksemme

Eskoon JHL 554 ry. perustettiin 9.4. 1973 Seinäjoella.  Silloin yhdistys kuului KTV: hen eli Kunnallisten Työntekijöiden ja Viranhaltijoiden liittoon. Tässä vaiheessa jäsenistöön kuuluivat laitosapulaiset, keittiön henkilökunta, huoltomiehet ja tuntipalkkaiset.  Samanaikaisesti silloisen Eskoon keskuslaitoksen vajaamielishoitajat ja mielisairaanhoitajat, hoitoapulaiset ja ohjaajat olivat järjestäytyneenä MKL:ään eli Mielenterveys ja Kehitysvamma-alan liittoon. Vuoden 1982 aikana MKL ja KTV yhdistyivät ja näin MKL oli tullut tiensä päähän.  Siirryttäessä 2000-luvulle liiton nimi vaihtui jälleen, kun perustettiin nykyinen Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto eli JHL. Nykyisin jäsenistömme ammattinimikkeiden kirjo on laaja: hoitaja, ohjaaja, sosionomi, laitoshuoltaja, erityisavustaja, huoltomies, atk-tukihenkilö, keittäjä, musiikkiterapeutti, tuntityöntekijä, esimies ja fysioterapeutti. Yhdistyksessä jäseniä on noin 440.