Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan 24.5.2018. 

Eskoon JHL 554 ry käsittelee tehtävänsä hoitamiseksi muun muassa jäsenistön henkilötietoja.

Yhdistyksen tehtäviensä hoitamiseksi keräämät henkilötiedot muodostavat henkilötietolain (523/1999) mukaisia henkilörekisterejä.