Tervetuloa Eskoon JHL 554 ry:n kotisivuille!

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Edustajistovaalit lähestyvät ja ehdolle ehtii asettumaan vielä! Eskoon JHL 554 ry:n ehdokkaat ilmoitetaan syyskokouksen hyväksynnän jälkeen.

https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/jhln-vaalit-2022/

Linkki 2020 syyskokouksen kuvagalleriaan.

Tämän vuoden syyskokous vietettiin Joupin Vanhalla Tuvalla. Lisää kuvia löytyy, kun klikkaat kuvaa.

Parannuksia vaihtelevan työajan työsopimuksiin ja 0-sopimuksiin

 

Eduskunta on tänä vuonna hyväksynyt lakiesityksen vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden aseman parantamisesta. Muutos on astunut voimaan 1.6.2018 ja siirtymäaika päättyy marraskuun 2018 lopulla. Henkilökohtaisessa avussa on paljon työsopimuksia, joihin muutokset vaikuttavat. JHL ry:n on laatinut yhdessä Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n kanssa uutiskirjeen, joka käsittelee uutta lakia. Mikäli sinulla on vaihtelevan työajan työsopimus, kannattaa työsopimus käydä läpi työnantajana kanssa ennen marraskuun loppua. Lisätietoa ja ohjeita uutiskirjeessä. Kysymyksiä voi esittää osoitteessa www.henkilökohtaisetavustajat.fi. Työaikalain muutosten jälkeen työnantaja voi käyttää vaihtelevaa työaikaa (esim. 0-sopimus) vain, jos työsopimuksella katettava työvoiman tarve ei ole kiinteä. Uudistuksen ansiosta työnantaja ei voi myöskään sopia vähimmäistyöaikaa pienemmäksi kuin mikä on työvoiman todellinen tarve.

Katso tästä JHL:n ja Heta Liiton yhteinen uutiskirje koskien vaihtelevaa työaikaa

                                                                    

Uudet kunta-alan sopimusehdot

 

Kunta-alalla päästiin neuvottelutulokseen 8. helmikuuta. Uusi sopimus on kestoltaan 2 vuotta 2 kuukautta. Se on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.  Sopimuksessa sovittiin palkan korotuksista, jotka noudattelevat kierroksella syntynyttä, niin kutsuttua yleistä linjaa. Palkankorotuksissa on niin kutsuttu sekalinja eli osa korotuksista maksetaan prosenttikorotuksina, osa euromääräisinä. Toisena sopimusvuonna korotukset ovat prosentuaalisia.

Palkankorotukset 1.5.2018

Yleiskorotus, joka on suuruudeltaan 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia. Euromääräisenä korotus maksetaan 2 080 euron kuukausipalkkaan saakka. Sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena.

Korotukset vuonna 2019

Korotukset 1.1.2019: paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia liitekohtaisella perälaudalla.

Palkankorotukset 1.4.2019: yleiskorotus 1 prosentti.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen mukaan tärkeää on, että palkankorotuksiin saatiin myös euromääräinen korotus.

– Todella monelle liittomme jäsenelle euromääräinen korotus on kannattavampi korotusmuoto kuin prosentuaalinen korotus. Niemi-Laine toteaa.

Lisäksi sopimusalalle tulee pidempiaikainen palkkaohjelma, jossa tarkastellaan mies- ja naisvaltaisten alojen ansiokehitystä yksityisellä ja julkisella sektorilla, ja pyritään tasoittamaan mies- ja naisvaltaisten alojen palkkakehitystä.

Lomarahaleikkausta korvattiin kertaerällä

Viimemetreillä neuvotteluja hiertäneeseen lomarahaleikkauksen kompensaatioon saatiin myös ratkaisu.  Tosin ratkaisu ei ole tällä nimikkeellä, vaan paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Korvaus maksetaan henkilöstölle tammikuussa 2019. Kertaerään on varattu 135 miljoonaa. Henkilökohtaisen kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia työntekijän palkasta.

Sote-asioita ja työssäoppimista varten työryhmät

Tärkeitä työryhmiä tulee kaksi, niin kutsuttu sote-työryhmä ja työssäoppimista ja tarkasteleva työryhmä.

–  Olemme myös tyytyväisiä, että sote- ja maakuntauudistuksen kynnyksellä saimme työryhmän, joka tarkastelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asemaa ja sen parantamista.  Samoin tärkeä on työryhmä, joka parantaa työpaikkaohjaajien asemaa.

Sopimuksessa parannetaan myös perheellisten työntekijöiden asemaa. Palkallinen isyysvapaa pidentyi tällä sopimuksella. Lisäksi lapsen hoitovapaan ikärajaa nostettiin. Jatkossa ikäraja on 12 vuotta.

Neuvottelutuloksen vahvistaminen sopimukseksi vaatii vielä osapuolten päättävien elinten hyväksynnän.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus on Suomen suurin sopimusala. Sen piirissä on yli 300 000 palkansaajaa. Kunta-alan neuvottelut jatkuvat tämän jälkeen sopimusalakohtaisesti (tekninen henkilöstö, tuntipalkkaiset, opetusala ja lääkärit).

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Puheenjohtaja

Jouni Pellikka

etunimi.sukunimi@eskoo.fi

Eskoon JHL 554 ry

Eskoontie 47

60280 Seinäjoki

 

Muut hallituksen jäsenet

Jäsenedut

Klikkaamalla jäsenetuihin

JHL 24h jäsenpalvelu

JHL 24h jäsenpalvelu